Nieuwsbrief Ria Fongers

Wil je mijn nieuwsbrief ontvangen? Vul dan je voornaam en e-mailadres hieronder in om je aan te melden:

Workshop familie-/organisatieopstellingen

In deze workshop kun je een eigen vraag in te brengen, privé- of werkgerelateerd. Per middag worden in een groep maximaal 3 vraagstellingen van deelnemers uitgewerkt.

Wat zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen?

Familie- en organisatieopstellingen zijn ontwikkeld door de Duitse therapeut Bert Hellinger. Hij was oorspronkelijk missionaris in Zuid-Afrika die op basis van een hele reeks therapeutische opleidingen (psychoanalyse, gestalttherapie, transactionele analyse, gezinstherapie, hypnotherapie, NLP, provocative therapy en festhalt-therapie) een manier van werken ontwikkelde die we nu kennen als familieopstellingen. 

Familieopstellingen

Een familie wordt in dit verband vaak aangeduid als een “systeem” waarmee aangegeven wordt dat het bestaat uit kleine onderdelen die als geheel moeten samenwerken.

Vanuit het werken met families ontstond gaandeweg het besef dat niet alleen families maar ook organisaties beschouwd kunnen worden als een systeem. En dat ook binnen organisaties dynamieken en verstrikkingen kunnen bestaan die het optimaal functioneren van individuele leden en van het systeem als geheel in de weg staan.

Je ervaart soms bepaalde situaties in je leven die telkens terugkomen of maar niet lijken op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn geldgebrek, het niet realiseren van je doelen, het ontbreken van- of onduidelijk leiderschap, verstoorde werkrelaties, conflicten of zelfs –terugkerende- fysieke of psychische klachten.

Bovenstaande situaties kun je beschouwen als symptomen. Symptomen die het gevolg zijn van het ontbreken van balans in het systeem waar je deel van uitmaakt. Voor een gezond evenwicht in een systeem (familie of organisatie) zijn 3 belangrijke voorwaarden noodzakelijk:
1. Er is balans in geven en nemen
2. Voor ieder is een plaats in het systeem
3. Plaatsen worden ingenomen volgens geldende rangorde (hiërarchie, ouder-jonger)

De methodiek van (familie)opstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpt om inzicht te krijgen aan welke voorwaarden niet wordt voldaan waardoor disbalans en dus de genoemde symptomen zijn ontstaan. Zo kun je door de methodiek van een opstelling, zonder veel woorden, helder krijgen welke plek ieder in je familie en/of organisatie inneemt. Dit inzicht kan vervolgens leiden tot het oplossen van de genoemde symptomen.

De opstelling laat ons een verborgen dynamiek of half bewuste verbanden zien. Maar ook krijgen we inzicht in hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de verstrikkingen. 

Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen werkt volgens hetzelfde principe. Ook hier wordt er van uitgegaan dat een systeem is opgebouwd uit subsystemen. En dat bepaalde symptomen, zoals een verstoorde werkrelatie, het niet slagen van projecten, problemen in samenwerking en/of leidinggeven, hoog ziekteverzuim of gebrek aan verantwoordelijkheid veroorzaakt kunnen worden door het ontbreken van belangrijke voorwaarden.

Hoe werkt het?

De opstelling wordt meestal ingeleid met een interview door de begeleider. Er wordt met de vraagsteller, klant, vastgesteld wat de vraag is, wie of wat opgesteld gaat worden en wat het gewenste resultaat is.
Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die zijn of haar vraag wil inbrengen nodigt naar aanleiding van het interview deelnemers, mensen, uit om zijn of haar familieleden of leden van een afdeling of team te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en de vraagsteller heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie of organisatie verteld.

Dan stelt de vraagsteller intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden/afdeling of team en de representant van zichzelf in de ruimte op.

Vervolgens gebeurt waar we geen verklaring voor hebben maar de representanten voelen zich als de werkelijke familie- of organisatieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het (familie)systeem. Samen met de begeleider wordt uitgewerkt wat nodig is om het beeld compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Wanneer het beeld klopt, voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.

Wat de vraagsteller er vervolgens verder mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Vaak voelt het als verlichting en een toestemming om het eigen leven vol te nemen. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd is. Ook daarover is geen oordeel. Elke vraagsteller kiest zelf en houdt zijn of haar waardigheid. 

Welke voorwaarden gelden voor gebruik?

In het werken met opstellingen wordt er gewerkt met energie en daarom moet er zorgvuldig en zuiver gewerkt worden. De begeleider heeft vooraf zijn eigen processen met behulp van energetisch werk onderzocht en een gedegen opleiding genoten. Daardoor is het bewustzijn verruimd en de oordeelloosheid toegenomen. Er wordt uitgegaan van de verandermogelijkheden van de vraagsteller en de verantwoordelijkheid voor het veranderproces blijft bij de vraagsteller liggen. De begeleider stelt in dit proces de vragen: wat heeft de vraagsteller nodig, tot welke beweging is hij/zij in staat en welke haalbare positie kan worden ingenomen door de vraagsteller. 

Voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die bijvoorbeeld worstelen met vragen over: relaties met een (samenwerkings-)partner, met ouders, broers of zussen, met kinderen, het eigen leven, over (gedrags-)patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. 

Data

 

  • Vrijdagmiddag 21 januari 2022 van 13-17 uur- workshop familie-opstellingen 
  • Vrijdagmiddag 11 februari 2022 van 13-17 uur – workshop maatschappelijke opstellingen: aangepast tarief: de kosten van zaalhuur en versnaperingen worden alleen gedeeld
  • Vrijdagmiddag 4 maart 2022 van 13-17 uur-  workshop familie-opstellingen

Familie- en organisatieopstellingen vinden ’s middags plaats van 13:00 tot 17:00 uur

Kosten

kosten representant € 35 per middag vanaf 1 maart 2022
kosten vraagsteller € 70 per middag vanaf 1 maart 2022

  • Koffie en thee bij de prijs inbegrepen
  • Inclusief btw

Individueel een sessie afnemen kan ook! Informeer naar de voorwaarden!

Meer lezen? 

  • ‘De Fontein’ van Els van Steijn, grip op je leven door inzicht in je familiesysteem
  • ‘Zelfs als het mijn leven kost’, Stephan Hausner, systeemopstellingen met ziekte en aanhoudende symptomen
  • ‘De tranen van de voorouders’, Daan van Kampenhout, opstellingen en rituelen bij collectieve trauma’s