Een nieuwe toekomst creëren vanuit oude en huidige issues!

Home / Blogs / Een nieuwe toekomst creëren vanuit oude en huidige issues!

Een nieuwe toekomst creëren vanuit oude en huidige issues!

Er zijn momenteel vele maatschappelijke issues van directe invloed op ons persoonlijke en collectieve leven. Zoals vraagstukken als (volks-) gezondheid, financiële zekerheid, moderne slavernij, corruptie, klimaatproblemen, verdwijnen of veranderen van democratie en vele andere. Deze grote vraagstukken hebben we veelal zelf gecreëerd, ze vinden namelijk hun oorsprong in hoe we tot nu toe, gevoeld, gedacht en gehandeld hebben vanuit onze vaste percepties en patronen die we delen met onze voorouders. Hierdoor herhaalt de geschiedenis zich, ook al drukt het zich in eigentijdse vormen uit.

Maar we boeken toch ook veel vooruitgang?

Jazeker, maar vooral op wetenschappelijk en technologisch gebied. Deze zogenaamde nieuwe ontwikkelingen ontstaan namelijk nog steeds vanuit dezelfde basis met dezelfde zelfbeelden, macht- en onmacht gevoelens, collectieve angsten, beschadigingen en overtuigingen die bij onze voorouders zijn ingeprent vanuit onverwerkte ervaringen.

Wat betekent dit?

Het betekent dat we ons voor ons geluk en welzijn nog steeds afhankelijk voelen van de ander en de omstandigheden. Echter in deze tijd bereiden we ons voor om met een enorm sprong ons hier los van te maken.

Hoe dan?

Dit gebeurt doordat steeds meer mensen hun bewustzijn verruimen. Dit doen we door niet alleen meer vanuit rationele en fysieke werkelijkheid te leven maar vooral ook de weg van onze intuïtie en ons hart volgen. En op deze weg ontmoeten we het Creatieveld dat oneindig veel mogelijkheden heeft! We geven ons meer en meer over in het aanwezig zijn in én waarnemen vanuit het Creatieveld. Van hieruit kunnen we oude trauma’s helen en kunnen we nieuwe mogelijkheden creëren. Dit doende schept (zelf)vertrouwen. Het resultaat is dat we niet meer situaties willen controleren en beheersen maar vanuit het veld nieuwe mogelijkheden kunnen laten ontstaan/creëren. We zullen minder welvaart willen najagen of ons identificeren met persoonlijke succes of falen. En we voelen ons meer gedreven om welzijn voor iedereen te bereiken en hierin te delen en te verbinden vooral vanuit onze menselijke én gezamenlijke natuur.

Nu lijkt dat vaak onwerkelijk of onmogelijk. Het zal dan ook niet zonder slag of stoot gaan. Want net als in persoonlijke ontwikkeling gaat crisis en chaos vooraf aan transformatie. Juist door de crisis praktisch te doorleven gaan we ontdekken en ervaren hoe we ons op onszelf en het Creatieveld kunnen afstemmen. We zullen ervaren dat naast de fysieke en rationele werkelijkheid het volgen van ons hart een nieuwe werkelijkheid laat zien. We kunnen ons hierin laten inspireren door anderen maar ook met behulp van middelen zoals therapie en/of systemisch werk/opstellingen onze nieuwe mogelijkheden leren kennen.

We groeien met behulp van oude shit door naar een nieuwe toekomst!

geplaatst op 26 december 2021