Opstellingen

Home / Groepsactiviteiten / Opstellingen

Systemische- en familie-opstellingen

In deze workshop kun je een eigen vraag inbrengen, persoonlijk of werk gerelateerd. Per middag worden in een groep maximaal 3 vraagstellingen van deelnemers uitgewerkt.

Wat zijn systemische- en familie-opstellingen?

Systemische opstellingen is een manier waarmee je binnen systemen en structuren zoals families, organisaties, maar ook je lichaam en omgeving verbanden zichtbaar en voelbaar kan maken. Hierdoor krijg je inzichten welke onderstroom van energie bepalend is voor bijvoorbeeld jouw probleem. Maar ook krijg je inzicht krijgen in de oorzaken van vastzittend patronen.

Systemische- en familie-opstellingen zijn ontwikkeld door de Duitse therapeut Bert Hellinger. Hij was oorspronkelijk missionaris in Zuid-Afrika die op basis van een hele reeks therapeutische opleidingen (psychoanalyse, gestalttherapie, transactionele analyse, gezinstherapie, hypnotherapie, NLP, provocative therapy en festhalt-therapie) een manier van werken ontwikkelde die we nu kennen als familieopstellingen.

Een systeem, familie of organisatie wordt in dit verband vaak aangeduid als een ‘systeem’ waarmee aangegeven wordt dat het bestaat uit kleine onderdelen die als geheel moeten samenwerken. Binnen elk systeem kunnen dynamieken en verstrikkingen bestaan die het optimaal functioneren van individuele leden en van het systeem als geheel in de weg staan.

Soms ervaar je bepaalde situaties in je leven die telkens terugkomen of maar niet lijken op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn geldgebrek, het niet realiseren van je doelen, het ontbreken van- of onduidelijk leiderschap, verstoorde werkrelaties, conflicten of terugkerende fysieke of psychische klachten.

Bovenstaande situaties kun je beschouwen als symptomen. Symptomen die het gevolg zijn van het ontbreken van balans in het systeem waar je deel van uitmaakt. Voor een gezond evenwicht in een systeem (familie of ander type organisatie) zijn 3 belangrijke voorwaarden noodzakelijk:

 1. Er is balans in geven en nemen
 2. Voor ieder is een plaats in het systeem
 3. Plaatsen worden ingenomen volgens geldende rangorde (hiërarchie, ouder-jonger)

In een opstelling onderzoek je aan welke voorwaarden niet wordt voldaan waardoor disbalans en dus de genoemde symptomen zijn ontstaan. Zo kun je door de methodiek van een opstelling, zonder veel woorden, helder krijgen welke plek ieder in je familie of ander systeem/organisatie inneemt. Dit inzicht kan vervolgens leiden tot het oplossen van de genoemde symptomen.

De opstelling laat ons een verborgen dynamiek of half bewuste verbanden zien. Maar ook krijgen we inzicht in hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de verstrikkingen.

Voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die bijvoorbeeld worstelen met vragen over: relaties met een (samenwerkings-)partner, met ouders, broers of zussen, met kinderen, het eigen leven, over (gedrags-)patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Hoe werkt het?

De opstelling wordt meestal ingeleid met een interview door de begeleider. Er wordt met de vraagsteller, klant, vastgesteld wat de vraag is, wie of wat opgesteld gaat worden en wat het gewenste resultaat is.
Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die zijn of haar vraag wil inbrengen vraagt naar aanleiding van het interview aan de andere deelnemers om zijn of haar familieleden of leden van een afdeling of team te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en de vraagsteller heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie of organisatie verteld.

De representanten stellen zichzelf in de ruimte op of de vraagsteller doet dit. 

Vervolgens gebeurt waar we geen verklaring voor hebben maar de representanten voelen zich als de werkelijke familie- of organisatieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het (familie)systeem. Samen met de begeleider wordt uitgewerkt wat nodig is om het beeld compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Wanneer het beeld klopt, voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.

Wat de vraagsteller er vervolgens verder mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd is. Ook daarover is geen oordeel. 

Welke voorwaarden gelden voor gebruik?

In het werken met opstellingen wordt er gewerkt met energie en daarom moet er zorgvuldig en zuiver gewerkt worden. De begeleider heeft vooraf zijn eigen processen met behulp van energetisch werk onderzocht en een gedegen opleiding genoten. Daardoor is het bewustzijn verruimd en de oordeelloosheid toegenomen. Er wordt uitgegaan van de verandermogelijkheden van de vraagsteller en de verantwoordelijkheid voor het veranderproces blijft bij de vraagsteller liggen. De begeleider stelt in dit proces de vragen: wat heeft de vraagsteller nodig, tot welke beweging is hij/zij in staat en welke haalbare positie kan worden ingenomen door de vraagsteller.


Data

 • Vrijdagmiddag 20 september van 13 – 17 uur
 • Vrijdagmiddag 8 november van 13 – 17 uur
 • Vrijdagmiddag 13 december 2024 van 13 – 17 uur

Kosten

kosten representant € 40 per middag 
kosten vraagsteller € 75 per middag 

 • Prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en voor organisaties en zelfstandigen exclusief BTW
 • Koffie en thee bij de prijs inbegrepen

Individueel een sessie afnemen kan ook! Informeer naar de voorwaarden!

Meer lezen?

 • ‘De Fontein, grip op je leven door inzicht in je familiesysteem’, Els van Steijn
 • ‘Zelfs als het mijn leven kost, systeemopstellingen met ziekte en aanhoudende symptomen’, Stephan Hausner
 • ‘De tranen van de voorouders, opstellingen en rituelen bij collectieve trauma’s’, Daan van Kampenhout